Vandanalyse

Sådan læses en vandanalyse

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør, som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet, og der afgives blandt andet nogle naturligt forekommende stoffer så som magnesium, jern og calcium til vandet. Der måles regelmæssigt til disse naturligt forekommende stoffer.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til, at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

Seneste Analyserapport kan ses her

Udskriv E-mail

© Lindbjerg Vandværk | 8930 Randers NØ | +45 6077 0840 · Mail

Kontakt (it)