Takstblad

Vandafgift

Fast afgift kr. 550,00
Forbrugerafgift pr. m3 kr. 4,00
Grøn afgift kr. 6,18
Drikkevandsbidrag kr. 0,19
Indskud kr. 6.000,00
Gebyr for lukning kr. 750,00
Gebyr for genåbning kr. 750,00
Rykker gebyr kr. 100,00
Gebyr for betaling efter sidste betalingsdag kr. 100,00
Lukkevarsel kr. 200,00
Gebyr for mangende årsaflæsning kr. 250,00
Flytteopgørelse kr. 125,00

Betaling af selvskabets tilgodehavende sker ved opkrævning kvartalsvis.

Betaler en forbruger ikke senest 14 dage efter sidste rettidig indbetalingsdag fremsendes rykker.

Betales rykker ikke til tiden, vil bestyrelsen have mulighed for at lukke for vandet og gøre sine krav gældende af retslig vej skadesløs for selskabet.

Gebyr for lukning/genåbning er + de faktiske udgifter.

Vandafgiftens størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Takstbladet er gældende fra 1 januar 2019 og til nyt takstblad udsendes.

Alle priser er excl. moms.

Udskriv Email

© Lindbjerg Vandværk | SKOVVEJ 2 | 8930 Randers NØ | +45 3134 9151 · Mail

Kontakt (it)