Takstblad

Takstblad, Lindbjerg Vandværk

Ekskl. moms

Inkl. moms

Fast afgift

kr.

650,00

812,50

Forbrugerafgift pr. m3

kr.

5,00

6,25

Vandafgift

kr.

6,18

7,73

Indskud *

kr.

6.000,00

7.500,00

Gebyr for lukning

kr.

750,00

Gebyr for genåbning

kr.

1.500,00

1.875,00

Rykker gebyr for manglende betaling 

kr.

100,00

Lukkevarsel

kr.

200,00

Gebyr for manglende årsaflæsning

kr.

250,00

Flytteopgørelse

kr.

125,00

156,25

Takstblad er den 7. april 2022 godkendt af Randers Kommune, Udvikling, Miljø og Teknik.

Anlægsbidrag, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes separat af vandforsyningen efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. punkt 12.1 i gældende regulativ for vandværkerne i Randers Kommune. 

Betaling af selvskabets tilgodehavende sker ved opkrævning kvartalsvis.

Betaler en forbruger ikke senest 14 dage efter sidste rettidige indbetalingsdag fremsendes rykker.

Betales rykker ikke til tiden, vil bestyrelsen have mulighed for at lukke for vandet og gøre sine krav gældende af retslig vej skadesløs for vandværket.

Vandafgiftens størrelse fastsættes i henhold til loven.

Takstbladet er gældende fra 1. januar 2022 og til nyt takstblad udsendes.

 

* Per ejendom

 

Udskriv E-mail

© Lindbjerg Vandværk | 8930 Randers NØ | +45 6077 0840 · Mail

Kontakt (it)